Foreningen Gambia Care samler inn penger for å bruke til veldedige formål i Gambia. Av veldedige formål menes for eksempel å bygge skoler eller å hjelpe til med bygningsvedlikehold og skolemateriell, men også å sponset barn direkte for at de skulle kunne ha råd til å gå på skole. Gambia Care har i tillegg til dette startet opp et prosjekt, Mama F´s Home, der de tar alle utgiftene rundt åtte barn som ikke kan bo hos sine familier. Dette er en ordning som det håpes på vil bli større etter hvert. I tillegg til dette kan foreningen påta seg andre prosjekter som å hjelpe mennesker direkte, enten med penger eller ved å hjelpe til med å skaffe til veie materielle ting som kan hjelpe disse til et bedre liv. Gambia Care har mulighet til å lønne lokale Gambiere for å drifte prosjekter hvis foreningen anser at det er nødvendig.

Gambia Care har en fadderordning der privatpersoner eller selskaper betaler for de barna som bor på Mama F´s Home, og som foreningen har påtatt seg ansvaret for. Alle barna har to Faddere hver, og i tillegg så har vi det vi kaller for Husfaddere. Husfaddere er ikke knyttet opp mot et spesielt barn, men hjelper oss til å komme i mål med husholdet som for eksempel å betale for strøm, vann, ekstra medisiner, transport til skolen, lønninger osv. Det vil bli en tilsvarende ordning for å hjelpe barn som bor hjemme der familien ikke har mulighet til å betale for skolegang. Ut over denne ordningen baserer Gambia Care seg på å samle inn penger til de andre prosjektene gjennom å bruke private kontakter, sosiale medier som Facebook etc., publisitet rundt enkelte prosjekter i media, foredrag og tilstedeværelse på arenaer som er egnet for denne type aktivitet. Pengene blir betalt / satt inn på Gambia Care sin bankkonto i Norge. 


Om noen ønsker å være Husfadder og hjelpe et barn til å få et bedre liv, så ikke nøl med å ta kontakt! 
 
Alle innsamlede midlene vil i sin helhet gå til disse prosjektene og skal brukes i Gambia. Alle utgifter som medlemmer og støttemedlemmer i Gambia Care har i forbindelse med reise og opphold i Gambia, skal betales av den enkelte selv.

Gambia Care ble registrert i Brønnøysundregistrene som en forening 24.10.13.

NorGam Care ble registrert 04.02.15 i Gambia.

 


903929 201124343404401 1798368798 oStyret i Norge

Merete G. Tvenning, Asker - styreleder
Lisbeth Frantzen, Mosjøen - medlem
Elin Westrum Hilling, Sylling - medlem
Camilla Ringstad, Asker - medlem
Kristine Lie, Spikkestad - medlem


Styret i Gambia

Merete G. Tvenning - Manager
Elin Westrum Hilling - Supervisor one
Lisbeth Frantzen - Supervisor two
Lamin Jawara - Secretary General
Pa Ansu Bojang - Treasurer
Camilla Ringstad - Special Adviser

FaceBook Gambia Care

 Instagram @gambiacare