Vi har og har hatt flere små prosjekter:

- Vi har flere barn som bor hjemme hos sine foreldre som vi betaler skolegangen for.

- Vi gir ut klær, ris og olje til familier som har veldig lite – gjerne på landsbygda.

- Vi hjelper til med å bygge opp hus som har rast sammen

- Vi kjøper utstyr og materiell som hjelper mennesker å komme seg i arbeide. Noen trenger kun litt hjelp til å kjøpe nytt utstyr / verktøy for å kunne fortsette å utøve sitt yrke. 

Vi benytter enhver mulighet til å motvirke den Gambiske praksisen med omskjæring av jenter!

Vi kjente fire arbeidsvillige damer i alderen 20 – 44, Mariama, Kumba, Ramatha og Ida, som ønsket å skape seg et levebrød. I november 2013 startet vi med planleggingen av restauranten 4 Sister´s Kitchen i Bakau. Vi fikk tak i tomt og kunne starte med byggingen og restauranten 4 Sister´s Kitchen åpnet i januar 2014. Damene har nå drevet restauranten i over to år. De gjør all jobben selv og deler inntektene seg imellom. Målet videre er at de skal bli flinke business – damer og så snart de er det, skal vi forsøke å få åpnet restaurant nr 2 i et annet område.

 

1526537 219982454851923 219371912 nhn vh          1546383 219006218282880 1673807204 n

I november 2012 Startet vi med å pusse opp mr. Jattas nursey school i Tallinding, en fattig forstad til byen Serrekunda. Skolen, som inneholdt ett klasserom og eget toalettbygg, hadde fått vedtak på stenging fra myndighetene fordi den hadde mange mangler. Bland annet manglet det mur mellom skolen og nabohusene, det var ikke tak på toalettene og skolebygget var i dårlig forfatning.

Vinteren 2012 /2013 pusset vi opp hele skolen slik at den ble godkjent av myndighetene og den fremsto som vedlikeholdt og velstelt med både vann og elektrisitet.

Vinteren 2015 bygde vi et ekstra klasserom og kontor.

Skolen har nå 80 – 100 elever i alderen 3 – 6 år. Mr. Jatta er rektor og har fire lærere som jobber fulltid.

Den største bekymringen for skolen nå er skolemateriell og lærerlønn. Skolen har ingen støtte fra det offentlige og må klare seg selv. Barna, de som har penger, betaler 100 Dalasis (ca 20 NOK) pr mnd i skolepenger. Ut fra disse pengene skal det kjøpes skolemateriell, vann og elektrisitet og lærerlønn. Det sier seg selv at dette ikke går rundt – og lærerne står igjen med en lønn på ca 600 Dalasis pr mnd, noe som er nesten 3000 Dalasis for lite.

 

53724 10151468011403805 89414556 o1450344 195623910621111 1357137218 n

Høsten 2013 var Gambia Care på befaring på den andre skolen til Mr. Jatta. Denne ble stengt høsten 2012. Samtidig som stengningsvedtaket på School nr 1 kom. Vi ønsket å starte arbeidet med denne skolen, men det var et massivt arbeid og mye penger som måtte samles inn først.

Høsten 2015 hadde Mr. Jatta revet og flyttet sitt eget kjøkken det da det kom i konflikt med skolegården, han hadde laget nye tegninger for skolegård og egen hage og innhentet tilbud på murarbeid. 

Februar 2016 startet vi opp med å bygge mur etter å ha fått samlet inn penger til det. I mars 2016 fikk vi inn en stor pengesum til Gambia Care fra Blacktower Nordic til å bruke på å totalrenovere hele skolebygget og toalettene. Arbeidet med dette vil starte medio April 2016.

 

 

 

 

 

 

Mama F´s Home ble startet høsten 2013. Vi begynte med fire barn hjemme hos Fatou (F) og søsteren hennes. Våren 2015 ble barnehjemmet flyttet til en enebolig i Kololi og har nå åtte barn.

F har den daglige omsorgen for barna og hun har hjelp av to damer og en mann til driften.

Barna er i alderen 2- 11 år, de bor på barnehjemmet og går på en god skole. De får en god daglig omsorg med mat, klær, medisiner og det de trenger på barnehjemmet, men de skal leve som gambiere og vite hvor de kommer fra. De skal ha kontakt med sin biologiske familie og skal besøke denne i skoleferier. Målet med oppholdet er at de skal få skolegang, gis mulighet til utdannelse og jobb.

     1391781 195828103934025 46425320 n     1459840 198856220297880 1469246257 n  1460135 198846370298865 1176942981 n

 

 

FaceBook Gambia Care

 Instagram @gambiacare