Vi har og har hatt flere små prosjekter:

- Vi har flere barn som bor hjemme hos sine foreldre som vi betaler skolegangen for.

- Vi gir ut klær, ris og olje til familier som har veldig lite – gjerne på landsbygda.

- Vi hjelper til med å bygge opp hus som har rast sammen

- Vi kjøper utstyr og materiell som hjelper mennesker å komme seg i arbeide. Noen trenger kun litt hjelp til å kjøpe nytt utstyr / verktøy for å kunne fortsette å utøve sitt yrke. 

Vi benytter enhver mulighet til å motvirke den Gambiske praksisen med omskjæring av jenter!

FaceBook Gambia Care

 Instagram @gambiacare