Høsten 2013 var Gambia Care på befaring på den andre skolen til Mr. Jatta. Denne ble stengt høsten 2012. Samtidig som stengningsvedtaket på School nr 1 kom. Vi ønsket å starte arbeidet med denne skolen, men det var et massivt arbeid og mye penger som måtte samles inn først.

Høsten 2015 hadde Mr. Jatta revet og flyttet sitt eget kjøkken det da det kom i konflikt med skolegården, han hadde laget nye tegninger for skolegård og egen hage og innhentet tilbud på murarbeid. 

Februar 2016 startet vi opp med å bygge mur etter å ha fått samlet inn penger til det. I mars 2016 fikk vi inn en stor pengesum til Gambia Care fra Blacktower Nordic til å bruke på å totalrenovere hele skolebygget og toalettene. Arbeidet med dette vil starte medio April 2016.

 

 

 

 

 

 

FaceBook Gambia Care

 Instagram @gambiacare